O DRUŠTVU

Društvo „Križevački štatuti” osnovano je u Križevcima 2014. godine. Djelovalo je do 2017., a otada je bilo u stanju mirovanja.  Rad društva obnovljen je na izbornoj skupštini 23. kolovoza 2021.

Društvo djeluje na području kulture i umjetnosti, obrazovanja, znanosti, duhovnosti, turizma, sporta, gospodarstva, ekologije, ugostiteljstva, obrtništva i poljoprivrede. Ciljevi Društva su skrb o cjelokupnoj križevačkoj baštini s naglaskom na kulturnu (duhovnu, nematerijalnu i materijalnu), turističku, gospodarsku, obrtničku, poljoprivrednu, sportsku baštinu te upoznavanje i promoviranje duhovne, nematerijalne i materijalne baštine križevačkoga kraja.

 

Upravni odbor
Siniša Katavić, predsjednik
Mario Martinčević, dopredsjednik
Patricia Butković, tajnica
Irena Tukša, blagajnica
Tanja Baran, članica

Nadzorni odbor
Jelena Jakara, predsjednica
Krešimir Habijanec, član
Igor Vuković, član

Komisija za mirenje
Dejan Pernjak
Denis Maksić
Alen Sačarić

Likvidatorica
Tanja Baran

Počasni predsjednici Društva
Zoran Homen
Tanja Baran

 

Statut Društva

Pristupnica u društvo